"בקבוק גדול" ערכת 5 חלקים ליין

ערכת פותחנים ליין בתוך בקבוק קטן
גובה: 32 ס"מ